Pensioenfonds PostNL belegt 170 miljoen euro in groene obligaties

9 september 2019

OPF PostNL publiceert op haar website:

“Vanaf het derde kwartaal belegt Pensioenfonds PostNL in groene obligaties. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst door de lener gebruikt wordt om duurzaamheidsprojecten te (her)financieren. Deze projecten kunnen divers zijn en betrekking hebben op onder andere milieu, afvalreductie, klimaat, energie, water en/of biodiversiteit. Deze groene obligaties vervangen voor een deel de beleggingen in gewone obligaties.

Pensioenfonds PostNL vindt het belangrijk om steeds op zoek te zijn naar nieuwe beleggingssoorten. Groene obligaties vormen een relatief nieuwe beleggingscategorie en dit is een snel groeiende markt. Hierbij belegt het pensioenfonds alleen in Europese obligaties. Deze markt is het meest ontwikkeld. De keuze hiervoor voorkomt daarnaast onnodige kosten voor het afdekken van risico’s bij beleggen in andere markten.”

In eerste instantie belegt het pensioenfonds ongeveer 2 procent (170 miljoen euro) van het vermogen in groene obligaties. Het pensioenfonds heeft het streven om dit percentage uiteindelijk verder te verhogen.

Fondsprofiel PostNL:

PostNL is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 8,895 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 18,592 actieve bijdragers en 30,816 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 6.4%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer