Pensioenfonds Rabobank herziet aandelenstrategie

3 juni 2021

Pensioenfonds Rabobank publiceert in haar jaarverslag: “Het pensioenfonds heeft de aandelenportefeuille in 2019 uitgebreid geanalyseerd. Dat gebeurde in combinatie met het beleggen in verschillende factoren. Op grond van de analyse kwam het bestuur tot bepaalde conclusies. Een daarvan is dat de oorzaak van (under of out) performance bij de factorstrategieën moeilijk te achterhalen is. Mede daarom besloot het bestuur het beleggingsuitgangspunt belief passief/actief te heroverwegen. En om in 2020 de keuze voor factorstrategie te heroverwegen. Dit was de aanleiding voor het bestuursbesluit in 2020 om de aandelenstrategie te herzien.

Het streven is een strategie die nog steeds is gericht op rendement, maar beter aansluit bij de wensen van het pensioenfonds en haar achterban. Hierin krijgen een duurzaam beleggingsbeleid en risicoverzachtende maatregelen een prominente plaats. Het pensioenfonds meent dat goed ondernemingsbestuur en maatschappelijke verantwoordelijkheid op termijn de aandeelhouderswaarde vergroten. Het ontwerp van deze aandelenstrategie is in 2020 van start gegaan. De afronding en implementatie vinden in 2021 plaats. Een maatwerk aandelenindex met een goede ESG-score en gunstige CO2-emissies is in ontwikkeling.”

Rabobankorganisatie

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 32.058 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 25.901 actieve bijdragers en 23.907 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Rabobankorganisatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer