Pensioenfonds Randstad onderhandelt met APF

4 maart 2019

Pensioenfonds Randstad publiceert op haar website:

“Het Randstad-pensioenfonds is sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat houdt in dat er geen nieuwe premies meer binnenkomen en dat het pensioenfonds de bestaande pensioenen administreert en uitkeert. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het fonds zijn van mening dat het verstandig is om tijdig te kijken naar mogelijkheden om de pensioenuitvoering elders onder te brengen.

Daarom heeft het bestuur de afgelopen jaren alle mogelijke opties onderzocht en aanbieders vergeleken. Dit traject is inmiddels in een vergevorderd stadium beland. Op basis van het uitgevoerde onderzoek komt het bestuur tot de conclusie dat de belangen van de deelnemers en gepensioneerden het beste gediend worden met een overdracht naar een Algemeen pensioenfonds. Dat is een nieuw soort pensioenfonds dat voor meerdere opdrachtgevers verschillende pensioenregelingen kan uitvoeren, waarbij er per opdrachtgever enige mate van zelfstandigheid en beleid behouden blijft. Het bestuur heeft ook al een specifiek pensioenfonds op het oog. Hiermee worden momenteel onderhandelingen gevoerd. Het Belanghebbendenorgaan is nauw bij het gehele traject betrokken.”

Fondsprofiel Randstad:

Randstad is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 1,066 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 0 actieve bijdragers en 926 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van -0.5%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer