Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart | Hans van der Knaap herbenoemd in het bestuur

27 juni 2022

Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart publiceert op haar website:

Per 1 juli 2022 wordt Hans van der Knaap voor een periode van vier jaar herbenoemd in het bestuur. Hij is bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

Eerder riepen we mensen op om zich kandidaat te stellen voor deze zetel in het bestuur. Naast Hans van der Knaap heeft niemand dat gedaan. Vandaar dat het niet nodig was om verkiezingen te houden.

Rijn- en Binnenvaart

Rijn- en Binnenvaart is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 1.215 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 5.061 actieve bijdragers en 3.174 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -7%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 128.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer