Pensioenfonds Sagittarius doet marktonderzoek uitvoering vermogensbeheer

25 juni 2019

Sagittarius publiceert in haar jaarverslag:

“Als gevolg van het passieve beleggingsbeleid enerzijds en de eenvoudige structuur van de beleggingen anderzijds is het vermogensbeheer zeer transparant. Het volgen van de beleggingsresultaten en ook het volgen van de kwaliteit van dienstverlening door de vermogensbeheerder is eenvoudig.

In 2018 heeft het bestuur besloten om in 2019 een marktonderzoek ten aanzien van de uitvoering van het vermogensbeheer uit te gaan voeren.

De uitbesteding van het vermogensbeheer betekent dat het pensioenfonds geen rechtstreeks zicht heeft en geen directe controle uitvoert op de processen van de externe dienstverleners. Het bestuur stelt daarom kwaliteitseisen aan de organisatie. Afspraken met hen worden periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De dienstverlening van zowel de vermogensbeheerder als de custodian worden gecertificeerd (SOC-verklaringen). KPMG heeft in 2018 als onafhankelijke instelling beoordeeld of het kwaliteitssysteem aan de gestelde normen voldoet. Uit de SOC-rapportages blijkt dat alle processen in overeenstemming met de omschreven procedures worden uitgevoerd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd die nadelig van invloed kunnen zijn voor de dienstverlening aan het pensioenfonds. “

Fondsprofiel Sagittarius:

Sagittarius is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 340 Mil waarvan 0.1% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 439 actieve bijdragers en 1,479 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -4.1%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Northern Trust en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer