Pensioenfonds Scildon in liquidatie

25 april 2019

Scildon publiceert op haar website:

“In januari van dit jaar heeft u kunnen lezen welke stappen het bestuur heeft gezet in het onderzoek naar het voortbestaan van het pensioenfonds. Inmiddels heeft het bestuur belangrijke vervolgstappen gezet in dit proces en zijn we aangekomen in de fase van besluitvorming.

De toelichting die hierna wordt gegeven geldt onder het voorbehoud dat de sponsor de pensioenregeling voor de actieve deelnemers daadwerkelijk aanpast naar een beschikbare premieregeling en de uitvoering hiervan belegt bij een andere uitvoerder dan het pensioenfonds. De uitvoeringsovereenkomst met het fonds zal dan worden opgezegd. De besluitvorming hierover, die ligt bij de werkgever en de ondernemingsraad, wordt uiterlijk in mei verwacht.

Deze opzegging zou voor Pensioenfonds Scildon leiden tot de status van een ‘gesloten fonds’. Uit het onderzoek dat het bestuur heeft gedaan, is duidelijk geworden dat de huidige uitvoeringsvorm dan onvoldoende toekomstbestendig is (zowel vanuit uitvoeringseisen als vanuit kostenaspect) om uitvoering te kunnen blijven geven aan de missie van het fonds: het zijn van een betrouwbaar pensioenfonds voor zowel haar deelnemers als de werkgever.

Op basis van het onderzoek heeft het bestuur op 11 februari 2019 een voorgenomen besluit genomen om het fonds te liquideren en de opgebouwde en ingegane aanspraken door middel van een Collectieve Waardeoverdracht (CWO) over te dragen naar een nieuwe uitvoerder.”

Fondsprofiel Scildon:

Scildon is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 59 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 169 actieve bijdragers en 51 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van 0.1%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 107.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is First Investments en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer