Pensioenfonds Scildon naar Centraal Beheer APF

18 juni 2019

Scildon publiceert op haar website:

“Aansluitend aan de deelnemersvergadering was het stembureau geopend voor alle actieve deelnemers van het fonds. Daar kon een voor- of tegenstem worden uitgebracht op het door het bestuur voorgenomen besluit tot liquidatie van het fonds en de collectieve waardeoverdracht van de aanspraken en rechten naar Centraal Beheer APF.

In totaal zijn 109 stemmen uitgebracht, persoonlijk of per volmacht. Dit is een opkomst van bijna 70%, een betrokkenheid die het bestuur enorm waardeert! De verdeling van deze stemmen is als volgt: 106 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem blanco.

Fondsprofiel Scildon:

Scildon is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 59 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 169 actieve bijdragers en 51 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van 0.1%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 107.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is First Investments en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer