Pensioenfonds TNT Express: Bijstorting TNT/FedEx van ruim € 11 miljoen door lage dekkingsgraad

29 juli 2020

TNT express publiceert op haar website:

“Half mei hebben we u via deze website verteld, dat de werkgever TNT/FedEx begin juli 2020 een groot bedrag zou moeten bijstorten in Pensioenfonds TNT Express als de financiële situatie van het pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2020 niet zou verbeteren. De dekkingsgraad is, vóór bijstorting, aan het eind van het tweede kwartaal 97,4%. Dit is lager dan 104,2%. Dat is de grens waarbij de betaling ook daadwerkelijk moet plaatsvinden. De bijstorting moet ervoor zorgen dat de financiële situatie van het pensioenfonds verbetert.

De dekkingsgraad is na de bijstorting eind juni 2020 98,9%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de uit te betalen pensioenen).
Omdat de dekkingsgraad vóór bijstorting lager is dan 104,2%, nl. 97,4%, moet de werkgever bijspringen om weer boven dat percentage te komen. In de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds is afgesproken dat de werkgever extra geld in het pensioenfonds stort als de dekkingsgraad gedurende een langere periode te laag is. Ieder kwartaal wordt opnieuw bekeken of bijstorting nodig is.”

Fondsprofiel TNT express:

TNT express is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 876 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2,328 actieve bijdragers en 786 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -6.2%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer