Pensioenfonds UWV neemt afscheid van allocatie naar grondstoffen

2 juli 2021

Het pensioenfonds publiceert in haar jaarverslag 2020:

Samen met de fiduciair manager voerden we op een aantal vlakken kostenbesparingen door in 2020. Ook reduceerden we op een aantal vlakken de complexiteit van de portefeuille. Voorbeelden zijn de omzetting van de twee actief beheerde mandaten binnen aandelen opkomende landen naar één passief beheerd mandaat, en de samen-voeging van de twee (Europese en Amerikaanse) mandaten in één geïntegreerd Europees mandaat.

Daarnaast besloten we in 2020 afscheid te nemen van de relatief lage allocatie naar grondstoffen ten gunste van een combinatie van onderhandse leningen en investment grade bedrijfsobligaties. De afbouw van grondstoffen vindt in 2021 plaats.

UWV

UWV is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 9.112 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 19.051 actieve bijdragers en 14.666 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds UWV
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer