Pensioenfonds UWV: Samenwerking met TKP verlengd

30 september 2021

Pensioenuitvoeringsorganisatie TKP verzorgt de pensioenadministratie en pensioencommunicatie voor Pensioenfonds UWV. En dat blijven ze doen. In september verlengden we de samenwerking met TKP tot en met 31 december 2026.

UWV

UWV is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 9.263 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 19.051 actieve bijdragers en 14.666 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds UWV
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer