Pensioenfonds UWV verhoogt allocatie naar direct lending en private debt

3 maart 2021

Pensioenfonds UWV publiceert in haar beleggingsplan 2021:

Het fonds heeft in 2020 in de ALM-studie meegenomen om de allocatie naar direct lending en private debt te verhogen als alternatief voor grondstoffen die stapsgewijs worden afgebouwd. Daarnaast is de gewenste implementatie in de beleggingscommissie aan de orde geweest. Er is nog geen definitieve keuze hieromtrent gemaakt.

Het fonds streeft naar een goed gespreide Direct Lending portefeuille die mogelijk kan bestaan uit meerdere managers. Daarna kan het gewenste portefeuillegewicht voor direct lending en private debt geleidelijk opgebouwd gaan worden. De opbouw van de direct lending categorie gaat naar verwachting circa drie jaar duren.

UWV

UWV is een OPF met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 8.765 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 19.051 actieve bijdragers en 14.666 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 1%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds UWV
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer