Pensioenfonds van Lanschot implementeert nieuwe duurzaamheidswetgeving

15 maart 2021

Met ingang van 10 maart 2021 moet het pensioenfonds voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation-verordening (SFDR). SFDR verplicht het pensioenfonds informatie te verschaffen aan haar deelnemers over het duurzaamheidsbeleid en transparant te zijn over de uitvoering daarvan. Het pensioenfonds is op dit moment druk bezig deze wetgeving te implementeren.

Het doel van de SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor de deelnemers en andere belanghebbenden, gemakkelijker wordt om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in hun pensioenregeling en beleggingen inclusief hoe omgegaan wordt met duurzaamheidsrisico’s binnen het beleggingsbeleid. Daarnaast dient het pensioenfonds aan te geven welke rol duurzaamheidsrisico’s spelen in de vergoedingenregeling van het pensioenfonds.

Duurzaamheidsrisico’s zijn omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien ze zich voordoen, een negatief effect kunnen veroorzaken op de waarde van de beleggingen. Een voorbeeld hiervan is het risico dat de opwarming van de aarde met zich mee brengt: er is vaker sprake van extreme weersomstandigheden. Extreem weer kan schade veroorzaken aan woningen, kantoren of winkels die eigendom zijn van het pensioenfonds.

De mate van informatievoorziening hangt af van in hoeverre duurzaamheid een rol speelt binnen de pensioenregeling en beleggingsbeleid. Het pensioenfonds ziet de pensioenregeling en beleggingsportefeuille als een financieel product dat duurzaamheid promoot (het zogenaamde Artikel 8), maar waar het verbeteren van duurzaamheid niet de enige doelstelling is.

Het pensioenfonds houdt in lijn met de SFDR binnen het gehele beleggingsproces rekening met duurzaamheidsrisico. Bij iedere stap, van het bepalen van de risicohouding en beleggingsuitgangspunten tot monitoring en evaluatie van het uitgevoerde beleid, weegt het fonds de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren mee aan de hand van een risicoproces.

In dit risicoproces identificeert, beschrijft, beoordeelt en prioriteert het pensioenfonds per (beleggings-) beslissing welke duurzaamheidsrisico’s relevant zijn. In de beoordeling, prioritering en vervolgens het nemen van beheersmaatregelen houdt het fonds rekening met de omvang van de activiteiten en de beschikbare beleggingsmogelijkheden en wordt specifiek stilgestaan in hoeverre de effecten afwijken (of aansluiten) bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord. De negatieve effecten en de effectiviteit van de beheersmaatregelen worden gemonitord en geëvalueerd binnen het risicomanagementkader van het pensioenfonds.

Het pensioenfonds implementeert op dit moment deze wetgeving. Alle vereisten van de wetgeving zijn met name uitgewerkt in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds en zijn hier terug te vinden.

Lanschot

Lanschot is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 1.185 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.066 actieve bijdragers en 831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds van Lanschot
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer