Pensioenfonds Verloskundigen onderzoekt mogelijke uitruil van grondstoffen met inflatiegerelateerde obligaties

13 augustus 2021

Pensioenfonds Verloskundigen publiceert in haar 2020 jaarverslag: “In de ALM-light is ook de toegevoegde waarde van grondstoffen in de beleggingsportefeuille onderzocht, dit naar aanleiding van het tegenvallende rendement hiervan. SPV is niet meer overtuigd van de toegevoegde waarde van grondstoffen, maar onderkent wel het belang van voldoende spreiding in de portefeuille. In 2021 zal daarom nader onderzoek worden gedaan naar een mogelijke uitruil van grondstoffen met inflatiegerelateerde obligaties.”

Verloskundigen

Verloskundigen is een BRF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 489 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2.559 actieve bijdragers en 518 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -3%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 83.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Verloskundigen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer