Pensioenfonds vervoer: “AFMB moet zich verplicht aansluiten”

23 november 2020

AFMB is een bedrijf dat chauffeurs uitleent aan Nederlandse transporteurs. Het bedrijf is gevestigd op Cyprus, maar de chauffeurs die voor AFMB werken, wonen in Nederland.

AFMB valt onder de verplichtstelling

In maart 2020 heeft de rechter geoordeeld dat AFMB een uitzendbureau is en onder de verplichtstelling valt. Ook stelt de rechter dat het Nederlands recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van AFMB. De rechter baseert deze conclusie op de regel dat het recht uit het land waar de werknemers ‘gewoonlijk’ werken, op de arbeidsovereenkomsten van toepassing is. In dit geval dus Nederlands recht.

Gevolgen van de uitspraak

Een gevolg van deze uitspraak is dat AFMB alle verschuldigde pensioenpremies aan het fonds moet betalen. Opdrachtgevers van AFMB lopen het risico op beslaglegging vanwege de openstaande vordering op onbetaalde premies aan Pensioenfonds Vervoer.

Beroepsvervoer over de Weg

Beroepsvervoer over de Weg is een BPFv met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 34.063 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 180.325 actieve bijdragers en 94.471 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 9%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Vervoer
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer