Pensioenfonds Vervoer heft drie bestuurscommissies op

7 mei 2020

Pensioenfonds Vervoer publiceert op haar jaarverslag:

“Het bestuur heeft eind 2019 besloten om met ingang van 2020 de communicatiecommissie, de beleggingsadviescommissie en de risk & audit adviescommissie op te heffen. De belangrijkste overwegingen die aan
het opheffen van deze drie commissies ten grondslag lagen zijn de hoge vergaderfrequentie van het voltallig bestuur (twee keer per maand) en het feit dat de structuur met adviescommissies niet voldoende effectief en efficiënt werkte.

Indien nodig stelt het bestuur een tijdelijke werkgroep instellen voor specifieke vraagstukken, waar voorbereiding van een specifiek onderwerp buiten de bestuursvergadering effectief is. Afgezet in het proces van gefaseerde besluitvorming (BOB model) bevinden de taken van een werkgroep zich steeds in de beeldvormingsfase. De fases van oordeelsvorming en besluitvorming bevinden zich steeds bij het voltallig bestuur. Als de opdracht klaar is, heft het bestuur de werkgroep op.

Fondsprofiel Beroepsvervoer over de Weg:

Beroepsvervoer over de Weg is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 31,969 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 180,325 actieve bijdragers en 94,471 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -3.7%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door ITS

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer