Pensioenfonds VLEP kiest voor ‘solidaire premieregeling’

1 november 2021

Vorig jaar zomer werd een nieuw pensioenakkoord gesloten. De eerste opdracht lag daarna bij de werkgevers- en werknemersverenigingen uit de vlees-, vleeswaren-, gemaksvoeding- en pluimveeverwerkende industrie (“de sociale partners”). Zij moesten een keuze maken voor het type pensioenregeling. Ze kozen voor de zogenaamde ‘solidaire premieregeling’. Uiterlijk vanaf 2027 voert VLEP deze nieuwe pensioenregeling uit.

VLEP wil graag zo snel mogelijk overstappen op de solidaire premieregeling. Als het mogelijk is, al per 1 januari 2024. Dat is afhankelijk van de nieuwe wetgeving. Een wetsvoorstel wordt begin 2022 verwacht.

In het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met de leeftijd en risicobereidheid van de deelnemers. Voor jongere deelnemers wordt meer beleggingsrisico genomen, zodat er een hoger beleggingsrendement mogelijk is en voor oudere deelnemers wordt er minder beleggingsrisico genomen zodat de verwachte pensioenuitkering minder onzeker is.

Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie

Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 3.782 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 27.571 actieve bijdragers en 14.351 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 90.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer