Pensioenfonds Waterbouw live met ‘Digital Pension administration as a Service’ (DPaaS) van Visma Idella

15 februari 2021

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw heeft met ingang van het nieuwe jaar haar pensioen administratie ondergebracht in de ‘Digital Pension administration as a Service’ (DPaaS) van Visma Idella. Hiermee sorteert BPF Waterbouw, als een van de eerste pensioenfondsen in Nederland, voor op de aanstaande vernieuwing van het pensioenstelsel.

Eind september 2020 kondigden Visma Idella en BPF Waterbouw de nieuwe samenwerking aan. Aanvullend op haar diensten als IT service provider voor de pensioensector, heeft Visma Idella in enkele maanden tijd haar organisatie voor transactionele uitvoeringstaken ingericht, inclusief bijbehorende assurance framework. Inmiddels zijn de eerste pensioenuitkeringen naar pensioengerechtigden uitgekeerd.

Momenteel voert Visma Idella met diverse pensioenfondsen en -uitvoerders actieve gesprekken om (delen van) de DPaaS dienstverlening te benutten.

Volledige pensioenadministratie

Voor BPF Waterbouw voert Visma Idella de volledige pensioenadministratie inclusief deelnemer- en werkgeverinteractie uit. Hierbij neemt zij de operationele en administratieve processen over, inclusief verwerking van mutaties, afhandeling van transacties en het doorvoeren van waardeoverdrachten. BPF Waterbouw blijft zelf verantwoordelijk voor activiteiten zoals begeleiding van deelnemers, bestuursondersteuning, afstemming met sociale partners en werkgever(s) en alle beleidsmatige activiteiten.

Waterbouw BPF

Waterbouw BPF is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 1.458 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2.769 actieve bijdragers en 5.526 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 3%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Visma Idella.

Source: Visma Idella
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer