Pensioenfonds Werk en (re)Integratie toegetreden tot ASR Dutch Mobility Office Fund

3 januari 2020

ASR publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) is met ingang van 2 januari toegetreden als participant in het ASR Dutch Mobility Office Fund. De investering bedraagt € 45 miljoen. Hiermee komt het totaal extern geplaatste kapitaal van het kantorenfonds van a.s.r. real estate op circa € 250 miljoen.

Met de toetreding van PWRI versterkt het ASR Dutch Mobility Office Fund zijn investeerdersbasis. PWRI is het tweede Nederlandse pensioenfonds van het kantorenfonds, naast twee Aziatische banken, een Italiaanse verzekeraar en a.s.r.

Kees Bethlehem, bestuursvoorzitter PWRI: ‘Wij hebben bij de selectie van managers voor de heropbouw en uitbreiding van onze kantorenportefeuille een zorgvuldige afweging gemaakt tussen rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de portefeuille die ASR biedt goed aansluit bij onze doelstellingen, met name op het aspect duurzaamheid, en kijken uit naar een goede en rendabele samenwerking.’

Pieter Vandeginste, fund director ASR Dutch Mobility Office Fund: ‘PWRI is een gerenommeerd pensioenfonds dat net als a.s.r. real estate een duurzame bijdrage wil leveren aan de samenleving. Wij zijn verheugd dat PWRI haar vertrouwen heeft uitgesproken in het ASR Dutch Mobility Office Fund en onze strategie om in kantoren nabij belangrijke mobiliteitsknooppunten te beleggen. De toetreding van PWRI draagt bij aan de groeidoelstelling van het fonds.’

Het Nederlandse team van BMO Global Asset Management heeft het selectietraject begeleid en treedt op als fiduciair manager van PWRI. Lestrade Investment Liaison heeft de Operational Due Diligence uitgevoerd.

Het ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich op kwalitatief hoogwaardige kantoren in de directe omgeving van mobiliteitsknooppunten in de vijf grootste kantorenmarkten (G5) van Nederland, zoals bijvoorbeeld grote trein- en metrostations en Schiphol. Deze locaties combineren een uitstekende toegankelijkheid met een dynamische omgeving. Mobiliteitsknooppunten hebben een goede mix van openbaarvervoersfuncties en lokale functies en een grote variatie aan voorzieningen.

Fondsprofiel Werk en (re)Integratie:

Werk en (re)Integratie is een BPFv met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 9,605 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 84,637 actieve bijdragers en 53,730 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 2.9%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer