Pensioenfonds Xerox selecteert nieuwe vermogensbeheerders voor aandelen ontwikkelde landen wereldwijd en emerging market debt

1 juli 2022

Pensioenfonds Xerox publiceert op pagina 50 in het jaarverslag van 2021 het volgende:

Beleggingsbeleid

In 2021 zijn de uitkomsten uit de ALM studie 2020, die zijn vastgelegd in een nieuw meerjarig strategisch beleggingsbeleid, geïmplementeerd in de portefeuille. De portefeuille is opnieuw ingedeeld in een Matching deel en een Return deel, de aandelen ontwikkelde landen zijn vanuit een allocatie naar Europa en de VS omgezet in een wereldwijde allocatie en het belang in grondstoffen is omgezet naar staatsobligaties van opkomende landen, beter bekend als Emerging market debt. Het totale risicoprofiel is gelijk gebleven.

Activiteiten in de portefeuille

Teneinde de ALM implementatie uit te voeren zijn nieuwe vermogensbeheerders geselecteerd voor aandelen ontwikkelde landen wereldwijd en emerging market debt. Gelijktijdig is voor emerging markets aandelen een passieve manager geselecteerd, dit deel was nog actief beheerd. Voor aandelen is Northern Trust Asset Management gekozen met custom ESG varianten van de twee beleggingsfondsen. Voor EMD is Legal & General asset management geselecteerd.

Xerox

Xerox is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 947 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 563 actieve bijdragers en 2.415 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -8%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Xerox
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer