Pensioenfonds Xerox ziet APF, BPF en verzekeraar als toekomstopties

23 november 2020

Pensioenfonds Xerox publiceert op haar website: “De toekomstbestendigheid van SPX staat onder druk door de daling van het aantal actieven en de toenemende eisen vanuit wet- en regelgeving.

Op basis van het onderzoek dat er lag, is een externe consultant aan de slag gegaan. Eerst heeft het bestuur van SPX bepaald wat belangrijk is voor een mogelijke route.

De vier belangrijkste punten zijn: • Toekomstbestendigheid, • Behouden huidige (nominale) uitkering/pensioentoezegging, • Kans op toeslagverlening en • Vermijden van verlagingen. Wat uiteindelijk het zwaarste weegt is op dit moment nog niet te zeggen.

We onderzoeken een aantal verschillende opties die ik zo kort toelicht. Basisoptie is het in stand houden van SPX.

De opties in willekeurige volgorde: 1. Algemeen Pensioenfonds (APF), eigen kring, 2. Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) 3. Verzekeraar. Ook de werkgever is bezig met een toekomstoriëntatie op de inhoud van de regeling en de uitvoering. Waar mogelijk delen wij informatie met elkaar, maar de verantwoordelijkheid verschilt. Kort samengevat: sociale partners gaan over de toekomstige opbouw en SPX over alles dat al is opgebouwd. Voor SPX geldt er nu geen harde einddatum voor dit proces. In 2020 en 2021 zullen wij de mogelijkheden steeds preciezer in kaart brengen en de afwegingen concretiseren. Als er voor één van de drie opties wordt gekozen, gaat uw pensioen over naar een andere uitvoerder en houdt SPX op te bestaan”

Xerox

Xerox is een OPF met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 978 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 663 actieve bijdragers en 2.343 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 7%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: OPF Xerox
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer