Pensioenfondsen Meubel en PHJ besluiten samen te gaan

2 maart 2021

Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) willen samen verder. De samenvoeging zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie. Het resultaat: lagere kosten en een toekomstbestendig pensioen. Groot voordeel hierbij is dat beide pensioenregelingen en sectoren een grote verwantschap hebben.

Collectieve waardeoverdracht

Eind februari ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van beide fondsen. In de loop van 2021 wordt de samenvoeging, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank, verder uitgewerkt. Per 1 januari 2022 kan de samenvoeging vervolgens een feit zijn. Door de samenvoeging ontstaat een pensioenfonds met circa 120.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 6 miljard euro.

De opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers en van de gepensioneerden van Pensioenfonds PHJ worden door een collectieve waardeoverdracht overgeheveld naar Pensioenfonds Meubel. Na de overdracht wordt Pensioenfonds PHJ geliquideerd.

Keuzes

Na het samengaan wordt één pensioenregeling uitgevoerd. Wel kunnen de verschillende sectoren die bij het fonds zijn aangesloten zelf een aantal keuzes maken binnen die regeling, zoals de hoogte van de franchise, het maximum premiepercentage en het opbouwpercentage.

Toekomstbestendigheid

Pensioenfonds Meubel laat na een succesvolle consolidatie van Pensioenfonds Houthandel en met de komst van Pensioenfonds PHJ zien dat het een toekomstbestendig pensioenfonds is. De pensioenuitvoering van Pensioenfonds Meubel wordt ondergebracht bij TKP Pensioen, een pensioenuitvoeringsorganisatie met ruime ervaring in het bedienen van pensioenfondsen met een grotere omvang. Hiermee kan TKP Pensioenfonds Meubel faciliteren in het verder realiseren van de
groeiambitie. Daarnaast is deze uitvoerder goed voorbereid op de aanstaande hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel.

Houtverwerkende industrie

Houtverwerkende industrie is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 693 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 5.649 actieve bijdragers en 3.784 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 1%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 5.606 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 21.038 actieve bijdragers en 25.630 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 3%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfondsen Meubel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer