Pensioenregeling ERIKS wordt mogelijk bij verzekeringsmaatschappij ondergebracht

6 februari 2019

ERIKS publiceert op haar website:

“ERIKS bv, ERIKS nv en ERT zijn al langer met de Ondernemingsraad in overleg om de pensioenregeling te verbeteren. De kans is groot dat deze in de loop van 2019 bij een verzekeringsmaatschappij wordt ondergebracht. Indien dit gebeurt wordt SPE een gesloten fonds.

Het bestuur is zich met een extern adviesbureau aan het beraden over de consequenties van dit feit. Lees het onderbrengen van de opgebouwde rechten bij een andere partij. Er worden een aantal opties onderzocht. Waarbij het bestuur zich met name sterk maakt voor een goede belangenafweging voor alle betrokken, zijnde actieve deelnemers, gepensioneerden en slapers.”

Fondsprofiel ERIKS:

ERIKS is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 218 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 1,045 actieve bijdragers en 445 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 0.3%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer