Peter Dorrestijn herbenoemd als bestuurslid pensioenfonds PostNL

31 augustus 2022

Peter Dorrestijn is herbenoemd als bestuurslid van Pensioenfonds PostNL voor een termijn van 4 jaar. Hij heeft zitting in het bestuur sinds 16 januari 2015, namens de werkgever. Peter maakt deel uit van de financiële commissie.

Naast bestuurder van Pensioenfonds PostNL is Peter ook uitvoerend bestuurslid bij het Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel, waar hij ook sleutelfunctiehouder Risicobeheer is. Verder is Peter Dorrestijn nog voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds ACNielsen Nederland BV. Peter heeft tussen 2013 en 2019 bij PostNL gewerkt vanuit het hoofdkantoor in Den Haag.

PostNL

PostNL is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 10.180 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 20.174 actieve bijdragers en 33.394 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 123.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: OPF PostNL
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer