PF Huisartsen in Opleiding gaat verder met SPH

28 januari 2020

Huisartsen in Opleiding publiceert op haar website:

“Voldoende deelnemers willen lid worden van de BPV. Daarom kunnen wij verder in gesprek met SPH over de toekomst van uw pensioen. We hebben u eerder laten weten dat Pensioenfonds HAIO, SBOH en LAD uw pensioen volgend jaar willen onderbrengen bij SPH, het huisartsenpensioenfonds. Echter, dat kan alleen als er genoeg huisartsen in opleiding lid willen worden van de beroepspensioenvereniging (BPV) van het huisartsenpensioenfonds. Begin januari hebben wij daarom alle huisartsen in opleiding opgeroepen om aan te geven of zij lid willen worden van de BPV. 86% heeft hierop positief gereageerd. Dat is ruim boven de 60% die nodig was.”

Fondsprofiel Huisartsen in Opleiding:

Huisartsen in Opleiding is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 27 Mil waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,289 actieve bijdragers en 0 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 0%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer