Pf KPN sluit aan bij ‘Localized Water Engagement’ van Sustainalytics

27 mei 2020

KPN publiceert op haar website:

“Pensioenfonds KPN sluit aan bij een engagementtraject van Sustainalytics gericht op het verbeteren van de ‘Water Footprint’ van een twintigtal bedrijven die gebruik maken van waterbassins in Zuid-Afrika (Vaal Bassin) en Brazilië (Tiëte Bassin). Het engagementtraject geeft invulling aan één van de drie MVB-speerpunten van het Pensioenfonds; ‘Watermanagement’, naast ‘Klimaattransitie’ en ‘Technologie voor een betere wereld’.

In 2019 heeft Pensioenfonds KPN verschillende stappen gezet om het MVB-beleid verder te concretiseren. Onderdeel daarvan is de aanstelling van Sustainalytics als ‘Engagement Provider’. Sinds eind 2019 voert Sustainalytics over de gehele aandelenportefeuille van het Pensioenfonds de engagementtrajecten uit, gericht op het naleven van relevante internationale conventies en standaarden zoals de UN Global Compact Principes en het verkleinen van de ESG-risico’s. Ook neemt het Pensioenfonds deel aan een al langer lopend thematisch engagementtraject gericht op de klimaattransitie bij staal- en cement-producerende bedrijven.

Per eind april 2020 startte een nieuw thematisch engagementtraject gericht op het reduceren van de ‘Water Footprint’ van een twintigtal bedrijven die gebruik maken van waterbassins in Zuid-Afrika (Vaal Bassin) en Brazilië (Tiëte Bassin). Het engagementtraject geeft invulling aan het MVB-speerpunt; ‘Watermanagement’. Een ‘Watercrisis’ vormt volgens het World Economic Forum één van de top-10 risico’s in de komende jaren [1]. Mede daarom ziet het Pensioenfonds ‘Watermanagement’ als een belangrijk MVB-thema. Het engagementtraject is erop gericht om de benaderde bedrijven aan te sporen een bedrijfs-brede strategie te ontwikkelen om waterschaarste, watervervuiling en waterverbruik te adresseren.

Jan-Maarten van Osch, voorzitter van de beleggingscommissie: ‘Het engagementtraject sluit naadloos aan bij onze doelstelling om onze beleggingen te screenen op ESG-risico’s en bedrijven te bewegen richting een duurzamer bedrijfsmodel’.”

Fondsprofiel KPN:

KPN is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 12,246 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 13,281 actieve bijdragers en 20,197 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van 1%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer