PFZW ondertekent klimaatinitiatief

2 mei 2022

29-04-2022 | Op 21 april ondertekende het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn het The Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment. Al 54 institutionele beleggers wereldwijd ondertekenden dit initiatief tot nu toe. Samen willen deze grote beleggers zich hard maken om hun beleggingen in lijn te brengen het Klimaatakkoord van Parijs en hun beleggingen in overeenstemming te brengen met de IPCC-scenario’s van maximaal 1,5 graden opwarming.

Dit betekent dat de beleggingen van PFZW in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken stelt PFZW, net als de andere de ondertekenaars van dit initiatief, tussentijdse reductiedoelen vast voor 2030 voor het verminderen van CO2-emissies in onze beleggingen. Ook verplichten wij ons om doelen te stellen voor beleggingen in klimaatoplossingen.

Door over deze doelen en acties te rapporteren in ons jaarverslag wordt duidelijk of deze ambitieuze doelstellingen worden behaald. Later dit jaar publiceert PFZW de reductiedoelen.

Het bijdragen aan dit initiatief past bij het aangescherpte beleid dat PFZW op 16 februari 2022 heeft gepubliceerd.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 277.576 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.320.800 actieve bijdragers en 518.300 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 4%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PFZW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer