PFZW | Resultaten tweede kwartaal 2022

22 juli 2022

PFZW publiceert op haar website:

Elk kwartaal plaatsen we een overzicht van de actuele financiële positie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

‘Ik ben blij dat onze gepensioneerden – en ook alle mensen die nog niet met pensioen zijn – er pensioen bijkrijgen. We realiseren ons wel dat het een kleine stap is, in deze tijden van sterk stijgende prijzen. We hopen van harte dat we op 1 januari 2023 de pensioenen opnieuw kunnen verhogen. Maar dat is nu nog erg onzeker. De dekkingsgraad, die de financiële gezondheid van het fonds uitdrukt, is door de sterk gestegen rente het afgelopen kwartaal verder verbeterd. Toch gaat het op de financiële markten buitengewoon slecht. We verloren dit jaar al bijna 18% van ons vermogen. Dat is een niet uit te leggen tegenstrijdigheid, die in het nieuwe pensioenstelsel gelukkig niet meer aan de orde is.’
– Joanne Kellermann, Bestuursvoorzitter van PFZW

Resultaten tweede kwartaal 2022

  • Beleidsdekkingsgraad: 106,2%
  • Actuele dekkingsgraad: 113,0%
  • Belegd vermogen: € 228,8 miljard
  • Rendement 2022 tweede kwartaal: -11,5%
  • Rendement 2022 YTD: -17,6%

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal 2022 gestegen van 110,2% naar 113,0%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 102,7% naar 106,2%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van -11,5%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in tweede kwartaal afgenomen van € 258,2 miljard naar € 228,8 miljard.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 258.289 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.340.700 actieve bijdragers en 552.100 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PFZW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer