PGGM belegt 25 miljoen euro in duurzame obligatie van Cofinimmo

26 november 2020

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn en andere klanten 25 miljoen euro belegd in een duurzame obligatie uitgegeven door de Belgische vastgoedontwikkelaar Cofinimmo. Met deze obligaties wordt vooral belegd in duurzaam zorgvastgoed in Nederland en België.

Corporate communicatie
In totaal heeft Cofinimmo vandaag voor 500 miljoen euro obligaties uitgegeven met een looptijd van 10 jaar. Er was veel belangstelling voor deze emissie en PGGM is zeer tevreden met de toegewezen 25 miljoen aan obligaties. PGGM kwalificeert dit als een ‘belegging in oplossingen’, waarmee wordt bedoeld dat een marktconform financieel rendement wordt gecombineerd met meetbare positieve impact op de omgeving.

Cofinimmo gaf in 2016 als eerste Europese vastgoedontwikkelaar een groene en sociale obligatie uit door middel van een onderhandse plaatsing. Hier is onder andere zorgvastgoed in Nederland mee gefinancierd, zoals woonvoorzieningen voor dementiezorg en verstandelijk gehandicapten. Daarnaast heeft Cofinimmo ambitieuze doelstellingen om de energie-intensiteit van haar portefeuille te reduceren met 30% in 2030 t.o.v. 2017.

Deze duurzame obligaties sluiten aan bij SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en 13 (Klimaatactie) en tevens SDG3 (Goede gezondheid en welzijn). Deze SDG’s sluiten nauw aan op de duurzaamheidsthema’s ’Klimaat’ en ‘Mens en Gezondheid’ van onze grootste klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarmee levert deze belegging een mooie bijdrage aan het zojuist door PFZW gelanceerde nieuwe beleggingsbeleid.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 233.006 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.287.600 actieve bijdragers en 486.800 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 6%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 91.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PGGM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer