Philips: Het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan

11 augustus 2020

Philips publiceert: “Begin juli 2020 hebben werkgevers, vakbonden en het kabinet overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord, waarvan op 5 juni 2019 de hoofdlijnen waren gepresenteerd. Het Pensioenakkoord gaat met name over het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, zoals uw pensioen bij Philips Pensioenfonds. Het Pensioenakkoord voorziet in een fundamentele hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De uitwerking van het Pensioenakkoord moet uiterlijk op 1 januari 2022 zijn vastgelegd in wetgeving. Uiterlijk op 1 januari 2026 moeten alle pensioenfondsen in Nederland hun regelingen hebben aangepast aan de nieuwe regels. Voordat het zover is, moet er nog het nodige gebeuren. Allereerst behoeft de uitwerking van het Pensioenakkoord zelf op vele punten nog weer nadere uitwerking, voordat een en ander kan worden vastgelegd in wetgeving. Ten tweede moeten sociale partners in de bedrijfstakken en bij ondernemingen nog de nodige besluiten nemen. En tot slot moeten ook pensioenfondsbesturen nog besluitvorming plegen. Als gevolg van dit alles is het nu nog niet bekend, wanneer de pensioenregelingen die Philips Pensioenfonds uitvoert zijn overgezet naar de nieuwe regels.”

Philips

Philips is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 22.869 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 13.525 actieve bijdragers en 31.295 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: Philips
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer