Philips Pensioenfonds belegt nauwelijks in private equity

10 mei 2022

Philips pensioenfonds publiceert op haar website:

Afgelopen week zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over beleggingen van pensioenfondsen in complexe beleggingsproducten en prestatievergoedingen die daarbij worden betaald. Philips Pensioenfonds belegt niet of nauwelijks in de relatief dure beleggingscategorieën die onderdeel van dat gesprek zijn. Zo wordt niet belegd in hedge funds en is in het verleden besloten om niet langer te beleggen in private equity. Die beleggingscategorie wordt daarom afgebouwd en er resteert nu nog ongeveer € 2 miljoen, wat neerkomt op circa 0,01% van het belegd vermogen.

Het beleggen van de pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Beleggen brengt risico’s met zich mee; daarom is het zaak om deze risico’s op een zo goed mogelijke manier te beheersen. Daar is Philips Pensioenfonds dagelijks mee bezig. Lees verder om te zien hoe wij daar werk van maken.

Philips

Philips is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 23.812 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 13.533 actieve bijdragers en 52.069 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 125.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: Philips Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer