PMA kiest voor vrouwen in bestuur en verantwoordingsorgaan

4 februari 2022

Van 28 december tot en met 27 januari waren de verkiezingen ter vervulling van een vacature in zowel het verantwoordingsorgaan als het bestuur van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA). De pensioengerechtigden van PMA konden een vertegenwoordiging kiezen voor zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan namens hun doelgroep. Ongeveer 1 op de 10 stemgerechtigden heeft gestemd. Hartelijk dank daarvoor!

Mevrouw Diny Nauta-Heuvelink is gekozen als nieuw lid van het verantwoordingsorgaan. PMA feliciteert Diny van harte met haar benoeming en dankt alle kandidaten voor hun deelname. In juli 2022 wordt Diny Nauta in het verantwoordingsorgaan geïnstalleerd.

Ook voor het bestuur is een kandidaat gekozen. De pensioengerechtigden kozen mevrouw Janneke Karman-Oude Kotte als hun (beoogd) vertegenwoordiger in het bestuur. Janneke zal nu het formele benoemingstraject gaan doorlopen.

De verkiezingscommissie is blij met de gekozen kandidaten. Hoewel PMA al voldeed aan de Code Pensioenfondsen is het een wens van het bestuur de diversiteit van het bestuur te vergroten. Ook met het oog op de binding met deelnemers van PMA, die voor het overgrote deel vrouw zijn. De recente benoeming van Shantinella Mariano als kandidaat-bestuurslid voorgedragen door FNV, draagt ook bij aan de gewenste diversiteit.

Medewerkers Apotheken

Medewerkers Apotheken is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 3.929 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 27.097 actieve bijdragers en 7.783 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: PMA
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer