PMA selecteert Achmea IM als fiduciair manager

17 april 2020

Achmea IM publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) heeft Achmea Investment Management m.i.v. 1 juli 2020 aangesteld als haar fiduciair manager. De dienstverlening die Achmea IM gaat leveren omvat strategisch portefeuille-advies, selectie en monitoring externe managers, integraal risicomanagement en -rapportage en MVB-dienstverlening. Bedrijfstakpensioenfonds PMA heeft ruim 26.000 actieve deelnemers en een belegd vermogen van € 3,6 mrd.

De keuze voor Achmea IM is tot stand gekomen na een zorgvuldige oriëntatie en selectie. De belangrijkste criteria die een rol speelden waren: kennis en ervaring met het Nederlandse pensioenstelsel, de breedte en kwaliteit van het dienstverleningspakket en kosten. Een uitgebreid due diligence onderzoek was onderdeel van het selectieproces.

“Voor ons was de ervaring van Achmea IM met de verschillende governance rollen bij de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen in Nederland van groot belang. Tijdens de selectie bleek dat Achmea IM ons op elk onderdeel van de door ons gewenste dienstverlening het meeste aansprak. We hebben vertrouwen in de aanpak, kwaliteit en stijl van onze nieuwe fiduciair manager””, aldus Remco Velasquez, Voorzitter van PMA.

“We zijn blij dat PMA voor ons heeft gekozen”, zegt Twan van Erp, Hoofd Strategisch Portefeuille Advies en directielid bij Achmea IM. “We kijken er naar uit om voor PMA aan de slag te gaan. Het is mooi om te zien dat onze geïntegreerde aanpak rond strategie van de beleggingsportefeuille, LDI- en risicomanagement en executie via externe managers hen aansprak. We hebben de mensen bij PMA goed leren kennen en zij ons; we kijken uit naar een intensieve samenwerking”. Tot nu toe werd het fiduciair management uitgevoerd door de eigen uitvoeringsorganisatie, Appolaris BV. Eind 2019 is tevens besloten de overige uitvoeringsactiviteiten die uitbesteed waren aan Appolaris BV weer binnen het fonds onder te brengen.”

Fondsprofiel Medewerkers Apotheken:

Medewerkers Apotheken is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 3,579 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 26,758 actieve bijdragers en 6,915 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -2.5%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is nu nog Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appolaris

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer