PMA verlaagt vermogensbeheerkosten door afscheid te nemen van actieve beleggingen

17 juni 2020

Medewerkers Apotheken publiceert in haar jaarverslag:

“De externe vermogensbeheerkosten (0,29%) zijn lager dan in 2018 (0,37%). Verschillende factoren zorgen voor veranderingen in de vermogensbeheerkosten. Dit zijn de belangrijkste factoren:

  • Maatregelen in 2018 hebben gezorgd voor een daling van de kosten in 2018. Het effect van deze daling werkte door in 2019. Het effect is nu over het hele jaar te zien. Medio 2018 is de beleggings-portefeuille verder vereenvoudigd, door minder fondsen en mandaten bij verschillende beheerders onder te brengen en door waar mogelijk eenvoudiger beleggingsproducten in te zetten. Daarbij is afscheid genomen van een aantal actief beheerde aandelenfondsen en van onroerend goed fondsen. De opbrengst daarvan is herbelegd in vastrentende waarden. Ook zijn in 2018 twee actieve mandaten in staatsobligaties omgezet naar één passief mandaat en zijn een aantal relatief kleinere beleggingen in fondsen verkocht. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2018 het aantal fondsen en mandaten is gedaald van 32 naar 24 en het aantal managers die deze beheren van 16 naar 13.
  • Het aantal fondsen en mandaten is in 2019 gedaald van 24 naar 23 en het aantal managers die deze beheren is met 13 gelijk gebleven.
  • In 2019 zijn de prestatiebeloningen 1 0,1 miljoen hoger uitgevallen. De geplande uitbreiding in de bedrijfsleningen heeft in 2019 geleid tot circa 1 0,4 miljoen extra kosten.
  • Door de stijging van het gemiddeld belegd vermogen met 22% stijgen ook de totale kosten. Deze stijgen echter niet lineair mee, waardoor het percentage kosten daalt.
  • Door de stijging van VPV nemen ook de kosten van de renteafdekking iets toe.

Fondsprofiel Medewerkers Apotheken:

Medewerkers Apotheken is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 3,579 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 26,758 actieve bijdragers en 6,915 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -2.5%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appolaris

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer