PME bereikt 50/50 vrouw-man verdeling in algemeen bestuur

17 juni 2022

Pensioenfonds Metalektro publiceert op haar website:

PME Pensioenfonds heeft per 25 april 2022 Marlies van Boom (1966) benoemd als lid van het niet-uitvoerend bestuur. Van Boom, die bedrijfseconometrie studeerde en Register Beleggingsanalist (RBA) is, gaat zich in haar functie met name richten op de portefeuille vermogensbeheer. Ze heeft een lange staat van dienst als bestuurder, toezichthouder en adviseur in de pensioensector en daarbuiten. Met de benoeming van Van Boom bestaat het algemeen bestuur (uitvoerend en niet-uitvoerend) van PME nu voor de helft uit vrouwen, en voor de helft uit mannen. Dat is geen representatieve afspiegeling van de bedrijfstak waar PME voor werkt; daar is meer dan 80 procent man. Het is wél een diversiteitsfactor waar PME blij mee is.

Nicole Beuken, onafhankelijk voorzitter algemeen en niet-uitvoerend bestuur

“Een divers samengesteld bestuur is belangrijk, omdat verschillende zienswijzen, expertises, ervaringen en bestuursstijlen elkaar versterken, inspireren en tunnelvisie voorkomen. Het leidt dus simpelweg tot beter bestuur. Diversiteit gaat veel verder dan louter gender, maar de 50/50 verdeling bij PME is wel een mooi en belangrijk symbool.”

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur

“We werken hard aan een divers bestuur. Met de man/vrouw verdeling zit het nu goed. Jongeren werven blijft lastig. We werken daaraan met onze trainee-pool voor jonge aankomende bestuurders. Het uitvoerend bestuur bestaat weliswaar uit drie mannen, maar de leeftijdssamenstelling is met de komst eind vorig jaar van Alae Laghrich (1979) al een stuk meer divers geworden.”

De samenstelling van het volledige bestuur is als volgt:

Onafhankelijk voorzitter algemeen bestuur en niet-uitvoerend bestuur

 • Nicole Beuken

Niet-uitvoerend bestuur

 • Marlies van Boom (werkgeversvertegenwoordiging)
 • Fridoline van Binsbergen (werkgeversvertegenwoordiging)
 • Monique van der Poel (werkgeversvertegenwoordiging)
 • Igor Vermeulen (werkgeversvertegenwoordiging)
 • Peggy Wilson (werknemersvertegenwoordiging)
 • Susan Eijgermans (werknemersvertegenwoordiging)
 • Theo Bruinsma (gepensioneerdenvertegenwoordiging, herbenoemd per 1 juli 2022)
 • Rik Grutters (gepensioneerdenvertegenwoordiging, herbenoemd per 1 juli 2022)

Uitvoerend bestuur

 • Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur
 • Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en Vermogensbeheer
 • Alae Laghrich, uitvoerend bestuurder risicomanagement, governance, compliance en financiën
Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 59.000 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 168.639 actieve bijdragers en 168.356 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -7%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Metalektro
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer