PME verkoopt alle beleggingen in Rusland

4 maart 2022

Pensioenfonds Metalektro publiceert op haar website:

Het bestuur van PME veroordeelt de Russische inval in Oekraïne en leeft mee met alle mensen die hierdoor getroffen worden. Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: “We zijn zeer bedroefd en bezorgd over het geweld dat we zien en de verwoestende impact die dit heeft op mensenlevens en de bedreiging voor de internationale veiligheid. We hebben daarom besloten al onze Russische beleggingen te verkopen.”

PME zet in op investeringen in energietransitie

PME belegde al lange tijd niet meer in Russische staatsobligaties en aandelen in Russische staatsbedrijven op grond van de te lage score op de ‘Democracy Index’. Daarnaast heeft PME het afgelopen jaar alle beleggingen in fossiele olie en gas, waaronder die in Rusland, al afgebouwd. Dit was een gevolg van het PME-besluit om nadrukkelijker in te zetten op investeringen in de energietransitie.

Beleggingen verkopen zodra dat kan

PME bezit nog een beperkt aantal Russische aandelenposities die per 1 maart een gezamenlijke waarde van ongeveer € 16,5 miljoen hebben. Dit komt overeen met minder dan 0,03% van ons belegd vermogen.

De verkoop van de resterende beleggingen zal plaatsvinden zodra dat kan. Daarnaast voeren wij de sanctieregelgeving nauwlettend uit en volgen wij de consequenties daarvan op het pensioen- en vermogensbeheer.

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 61.919 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 165.852 actieve bijdragers en 166.987 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PME
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer