PME verkoopt beleggingen in fossiele olie en gas

6 september 2021

PME pakt door op zijn klimaatbeleid en zet verder in op de energietransitie. PME heeft in de afgelopen maanden alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning en -distributie verkocht. Deze stap beïnvloedt het verwachte totale rendement van de beleggingen niet.

De roep om aanpak van klimaatverandering is evident. De deelnemers, gepensioneerden en werkgevers van PME zien volgens onderzoek het belang in van een aangescherpt klimaatbeleid. Het IPCC spreekt duidelijke taal die niet kan worden genegeerd. Steeds meer landen en bedrijven stellen ambitieuze doelen op klimaatgebied. Rechters interpreteren verdragen, wetten en overeenkomsten strikt. Rechterlijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn. De rechters vinden dat deze afspraken in woord én in daad moeten worden uitgevoerd.

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: “Alles wijst dezelfde kant op, wereldwijd moet en gaat de CO2-uitstoot de komende tien jaar drastisch naar beneden. De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom gaan we meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag.” PME kijkt daarbij nadrukkelijk naar de pensioenen van de deelnemers en gepensioneerden. Uijen vervolgt: “De mensen waarvoor wij beleggen merken hier in hun pensioen niets van. Ons ambitieus klimaatbeleid en een goed pensioen gaan heel goed samen.”

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer: “Door ons klimaatbeleid binnen onze beleggingen was het aandeel van fossiele olie- en gasbedrijven al flink gekrompen. Door dialoog en uitsluiting was een aantal individuele bedrijven afgevallen. Nu hebben we volledig afscheid genomen van onze belangen in fossiele olie- en gasbedrijven.” Andringa benadrukt dat deze verkoop geen noemenswaardige impact heeft op het risicoprofiel. “Integendeel, klimaatverandering is een reëel risico binnen onze beleggingsportefeuille, met deze stap willen we dat risico nog beter beheersen.”

PME zal het engagementprogramma op klimaatverandering voortzetten, maar het programma zal een andere invulling krijgen. PME richt zich in het vervolg op grote verbruikers van fossiele energie. Die hebben handelingsperspectief en van hen wordt verwacht dat zij de bakens verzetten richting een schoon energiesysteem.

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 59.857 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 165.852 actieve bijdragers en 166.987 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PME
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer