PMT stelt reductiedoelstellingen CO2-uitstoot vast

17 december 2020

PMT wil in 2030 een duidelijke reductie van de CO2-uitstoot hebben bewerkstelligd. Het fonds hanteert daarvoor een sectorgerichte aanpak, met bijbehorende reductiedoelstellingen per sector. Hiermee voldoet het fonds aan de vereisten van het Klimaatakkoord, waarbij de deelnemende partijen uiterlijk eind 2022 reductiedoelstellingen bekend moeten maken. De sectordoelstellingen die PMT stelt zijn ambitieus, maar weerspiegelen wel de grote verandering die nodig is om de doelstellingen van het Parijsakkoord te behalen.

Hartwig Liersch, directeur Beleggingen PMT: “PMT werkt al jaren aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille. Toch hebben we daar nu pas doelstellingen aan gekoppeld. Dat is weliswaar sneller dan afgesproken in het Klimaatakkoord, maar wat later dan andere grote pensioenfondsen. De reden daarvoor is dat we een doelstelling wilden vaststellen die ook echt bij ons past. We willen niet alleen een vermindering van de CO2-uitstoot in onze aandelenportefeuille realiseren, maar bijdragen aan vermindering van de daadwerkelijke uitstoot in de wereld.”

Sectorgerichte aanpak

PMT kiest voor een aanpak waarbij per sector is bepaald welke uitstootreductie nodig is om de opwarming van de aarde (ruim) onder de twee graden te houden. Op basis daarvan zijn carbonreductiedoelstellingen per sector geformuleerd. Binnen de carbon intensieve sectoren kan PMT vervolgens kiezen voor bedrijven die zich inzetten om de energietransitie te bewerkstelligen. Daarbij kijkt PMT naar de uitstoot-intensiteit van bedrijven – en in het verlengde daarvan de portefeuille – uitgedrukt in CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid.

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 92.014 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 418.302 actieve bijdragers en 226.748 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 2%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Source: PMT
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer