PNO Media en fossiele energie: gesprek effectiever dan uitsluiting

18 november 2021

PNO Media publiceert: ‘Enkele pensioenfondsen hebben recent bekend gemaakt dat zij hun beleggingen in fossiele brandstoffen verkopen. Als reden geven zij dat de klimaatverandering zo snel verloopt dat er grotere stappen nodig zijn. PNO Media vindt het effectiever om gesprekken te voeren met bedrijven die actief zijn in fossiele energie en zijn stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen. Bij uitsluiting verlies je de mogelijkheid om met bedrijven in gesprek te gaan.

PNO Media werkt samen met Hermes EOS, een internationale dienstverlener die namens een groot aantal wereldwijde beleggers, zoals pensioenfondsen, gesprekken voert met bedrijven. Dit noemen we ‘engagement’. Als na verloop van tijd duidelijk wordt dat de gewenste doelen via engagement met een bedrijf niet worden bereikt, gaat PNO Media over tot het uitsluiten van individuele bedrijven die actief zijn in fossiele energie.’

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 7.701 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 19.767 actieve bijdragers en 10.297 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MPD en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MPD.

Source: PNO Media
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer