Pensioenfonds Rabobank: Prijs voor beste vastgoedportefeuille

25 september 2020

Rabobankorganisatie publiceert op haar website:

“Het Rabobank Pensioenfonds heeft net als vorig jaar de prijs gewonnen voor de beste vastgoedportefeuille in Nederland. Onze beleggingen in vastgoed in Nederland bestaan uit woningen, winkels en maatschappelijk vastgoed. Wij behalen niet alleen een goed financieel rendement, maar dragen ook bij aan maatschappelijk rendement. Denk aan inspanningen om de woningschaarste te verminderen zoals onze beleggingen in studenten-, starters- en levensbestendige woningen.

Onze dekkingsgraad heeft nog niet het niveau dat wij wensen en ook onze beleggingen ondervinden hinder van de coronacrisis. Het is wel bemoedigend om te constateren dat onze vastgoedportefeuille een robuust onderdeel uitmaakt van onze totale beleggingen!

Fondsprofiel Rabobankorganisatie:

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 27,871 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 25,387 actieve bijdragers en 22,806 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -0.1%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer