Rabobank Pensioenfonds: Tabak in de ban

13 mei 2019

Rabobankorganisatie publiceert op haar website:

“Het bestuur van Rabobank Pensioenfonds heeft onlangs besloten tabak uit te sluiten van de beleggingen. Dit betekent dat het pensioenfonds niet langer fabrikanten en producenten van tabakswaren en e-sigaretten financiert. We geven hiermee vervolg aan ondertekening van de ‘Tobacco-Free Pledge’ eerder in 2018.

Vóór 1 juli 2019 zetten de externe vermogensbeheerders de laatste stappen voor de uitsluiting van tabak. Zij hebben tot die tijd de mogelijkheid om alternatieve beleggingen te vinden die andere beleggingskenmerken van de portefeuille zoveel mogelijk in stand houden.”

Fondsprofiel Rabobankorganisatie:

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 24,712 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 27,924 actieve bijdragers en 20,995 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -3.3%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer