Rabobankorganisatie: Bedrag ineens op pensioendatum

2 februari 2021

Rabobankorganisatie publiceert: “Op pensioendatum 10% van de waarde van uw ouderdomspensioen opnemen als een bedrag ineens. Vanaf 1 januari 2022 zou deze keuzemogelijkheid een wettelijk recht zijn. Maar deze keuzemogelijkheid is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

De ‘opname ineens bij pensionering’ is één van de afspraken uit het Pensioenakkoord. Kabinet en sociale partners stemden in de zomer van 2020 in met de uitwerking van dit akkoord.

Waarom dit uitstel?

De Tweede Kamer bracht op het laatste ogenblik wijzigingen aan in de regeling. Maar die aanpassingen bleken voor pensioenfondsen niet goed uitvoerbaar. Daarom besloot het kabinet de keuzemogelijkheid uit te stellen. Zo is er tijd om de regeling aan te passen.”

Rabobankorganisatie

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 32.058 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 25.387 actieve bijdragers en 22.806 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Rabobankorganisatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer