Reactie Cardano op Wet Toekomst Pensioenen: Aandacht nodig voor inflatierisico

18 februari 2021

Cardano publiceert: “Cardano heeft wij twee reacties ingezonden ter attentie van de wetgever op de consultatie van het wetsontwerp voor het nieuwe pensioenstelsel. De eerste reactie is door Roel Mehlkopf geschreven vanuit onze principes en overtuigingen als pensioenspecialist en risicomanager.

Hieronder lees je de highlights:
Wij zijn van mening dat het het nieuwe pensioenstelsel een grote verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Als de belangrijkste voordelen zien wij dat er uitzicht is op een einde aan de rekenrentediscussie, en dat het beleggingsbeleid straks beter kan worden afgestemd op leeftijd.

Ook valt ons in positieve zin op dat de wetgever een keuze faciliteert voor pensioenfondsen om te kiezen tussen beschermingsrendement en beschermingsportefeuille. Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Wij verwachten dat sommige pensioenfondsen een voorkeur zullen hebben voor een beschermingsrendement, en andere fondsen voor een beschermingsportefeuille.

We zien ook enkele aspecten die nog verbeterd kunnen worden. Ons voorstel is om inflatie-gerelateerde obligaties en swaps toe te staan als onderdeel van de beschermingsportefeuille van het nieuwe pensioencontract. Er dient meer aandacht komen voor inflatierisico.

Een tweede verbeterpunt is om het pensioenfondsen toe te staan dat de solidariteitsreserve anders belegd mag worden dan het overige vermogen. De reden is dat de solidariteitsreserve een aparte doelstelling heeft, bijvoorbeeld een functie als ‘stroppenpot’. Een apart beleggingsbeleid voor de solidariteitsreserve wordt dan bijvoorbeeld ingericht op basis van een robuust rendement dat ook op peil blijft in economisch ongunstige omstandigheden. Zodat wordt voorkomen dat de solidariteitsreserve snel raakt uitgeput bij tegenvallers.”

Source: Cardano
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer