Samenwerking ASN Bank en a.s.r. voor distributie en verdere verduurzaming van de schadeverzekeringsmarkt

12 januari 2021

ASN Bank en a.s.r. zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het aanbieden en verder ontwikkelen van duurzame schadeverzekeringen. Beide partijen spelen een vooraanstaande rol op het gebied van duurzaamheid. Deze samenwerking heeft tot doel om de schadeverzekeringsmarkt verder te verduurzamen. Onderdeel van de samenwerking is een distributieovereenkomst waardoor nieuwe en bestaande ASN-klanten vanaf medio 2021 schadeverzekeringen van a.s.r. kunnen afsluiten.

Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst wordt ASN Bank een nieuwe distributiepartner van a.s.r. schadeverzekeringen. De verzekeringen die ASN Bank gaat aanbieden voldoen aan het duurzame beleid van de bank en worden door ASN Bank verkocht. Het gaat vooralsnog om drie verzekeringen; aansprakelijkheid, inboedel en opstal.

De premies van de verzekeringen worden duurzaam belegd door a.s.r. vermogensbeheer, passend in het beleid van zowel a.s.r. als ASN Bank. Daarbij hebben a.s.r. en ASN Bank afgesproken om 2% van de premie inkomsten te investeren in innovatieve duurzame projecten. Schade die door ASN-klanten wordt geclaimd, wordt indien mogelijk en gewenst, op duurzame wijze hersteld. Wanneer schade niet gerepareerd kan worden, wordt dit zoveel mogelijk hersteld met gereviseerde producten, bijvoorbeeld bij mobiele elektronica.

Source: ASN Bank
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer