Sasja Keijmel van Mercer naar Pensioenfonds Detailhandel

12 augustus 2019

Detailhandel publiceert op haar website:

“Sasja Keijmel start als Hoofd Actuariaat. Sasja Keijmel (49) is sinds 1 augustus in dienst van Pensioenfonds Detailhandel. Hij is daar Hoofd Actuariaat en met deze nieuwe functie heeft het Pensioenfonds Detailhandel nu actuariële expertise in huis. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden worden pensioen- en actuariële zaken en het pensioencontract in het kader van de stelselherziening.

Keijmel is afkomstig van Mercer Nederland B.V. waar hij de afgelopen 19 jaar adviserend actuaris was van diverse ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen.”

Fondsprofiel Detailhandel:

Detailhandel is een BPFv met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 24,071 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 300,479 actieve bijdragers en 103,321 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 10.9%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer