SNS Reaal Groep doet onderzoek naar nieuw governancemodel vermogensbeheer

23 juni 2020

SNS Reaal Groep publiceert in haar jaarverslag:

“Pensioenfonds SNS REAAL ziet zich geconfronteerd met steeds verdergaande wet- en regelgeving, met toegenomen complexiteit en rapportage-eisen tot gevolg. Dit vergt steeds meer van het bestuur en vermogensbeheerder. Dit is voor PFSR aanleiding geweest om haar huidige governance beleggingen tegen het licht te houden. In de huidige situatie worden de activiteiten door meerdere partijen uitgevoerd. Om de complexiteit te verminderen heeft het bestuur haar voorkeur uitgesproken voor het selecteren van één vermogensbeheerder, die een meer fiduciaire rol kan vervullen met aandacht voor beide zijden van de balans.

Huidig vermogensbeheerder ACTIAM is niet ingericht als fiduciair vermogensbeheerder en heeft hiertoe ook niet de ambitie. Dit is voor PFSR aanleiding geweest om in mei 2019 een diepgaande search naar alternatieve aanbieders, die integraal fiduciair vermogensbeheer aanbieden, op te starten. Dit traject wordt begeleid door Sprenkels & Verschuren en wordt in 2020 afgerond.

Fondsprofiel SNS Reaal Groep:

SNS Reaal Groep is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 3,957 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 5,252 actieve bijdragers en 3,989 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -1.1%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is ACTIAM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer