Sociale partners PPF APG kiezen solidaire premieregeling

16 november 2021

PPF APG is druk met de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners hebben na goed overleg gekozen om de solidaire premieregeling als werkhypothese te hanteren.

De keuze voor de solidaire premieregeling is geen onomkeerbaar besluit, maar wel een werkhypothese van waaruit de vervolgkeuzes en het transitieplan nader worden uitgewerkt de komende periode.

Personeelspensioenfonds APG

Personeelspensioenfonds APG is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 1.563 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 2.247 actieve bijdragers en 1.829 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: PPF APG
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer