SPMS bundelt krachten in strijd tegen klimaatverandering

13 december 2021

SPMS publiceert: ‘Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk thema voor SPMS. Een nieuwe stap in ons beleid is onze aansluiting bij de Net Zero Asset Owner Alliance van de Verenigde Naties. Het doel: het verkleinen van de CO2-voetafdruk van onze beleggingen, in lijn met het Parijs-akkoord.

Wat verandert er door de aansluiting bij de Net Zero Alliance?

Een nieuw onderdeel in het beleid is het stapsgewijs reduceren van de CO2 voetafdruk van onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties. Wij hebben daartoe al een eerste stap gezet in de aandelenportefeuille met de introductie van klimaatdoelstellingen. In de komende periode werkt SPMS verder aan nieuwe voorstellen.

Daarnaast zetten we nog een stap. Onze doelstelling is om in 2025 minimaal 10% van de gehele beleggingsportefeuille in te vullen met impactbeleggingen. Dit zijn beleggingen waarbij naast financieel rendement ook een meetbaar maatschappelijk rendement belangrijk is.’

Medische Specialisten

Medische Specialisten is een BRF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 14.091 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 8.538 actieve bijdragers en 7.439 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 128.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: SPMS
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer