SPT: (Her)benoemingen in bestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht

2 juli 2021

Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-Specialisten publiceert: “In de jaarlijkse vergaderingen van SPT en de BPVT zijn vier personen (her)benoemd voor het bestuur van SPT en het Verantwoordingsorgaan (VO). Op voordracht van het VO heeft het bestuur een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd.

Nieuw bestuurslid: Conchita Mulder-Volkers

In de Algemene Ledenvergadering van de BPVT op 22 juni is Conchita Mulder-Volkers benoemd tot nieuw bestuurslid van SPT per 1 juli 2021. Op een later moment zal Conchita zich uitgebreider voorstellen.

Herbenoeming: Meilof Snijder

Meilof Snijder is in de Algemene Ledenvergadering van de BPVT herbenoemd tot bestuurslid van SPT.

Twee nieuwe leden VO

In de Algemene Vergadering van Deelnemers van SPT zijn twee nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan benoemd: Wilma Beers en Mees van de Lagemaat. Per 1 juli 2021 volgen zij Bert Brink en Gerard Vermeulen op.

Nieuw lid RvT: Lenneke Roodenburg

Op voordracht van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur mevrouw Lenneke Roodenburg per 1 juli 2021 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Lenneke Roodenburg is directeur van het bestuursbureau Pensioenfonds Achmea. Zij is actuaris en zij heeft ruime ervaring in de pensioenwereld. Lenneke brengt expertise in op de verschillende relevante vakgebieden, in het bijzonder op het vakgebied Risicomanagement. De Raad van Toezicht en het bestuur zien uit naar een constructieve en plezierige samenwerking.

Tot slot

De (her)benoemingen van het bestuur en het VO gelden voor een periode van drie jaar. Voor een lid van de RvT is de zittingstermijn vier jaar. Het bestuur is verheugd met deze (her)benoemingen en wenst de nieuwe leden veel succes in hun nieuwe functie.”

Tandartsen en Tandarts-Specialisten

Tandartsen en Tandarts-Specialisten is een BRF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 2.003 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 0 actieve bijdragers en 4.634 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 107.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Roccade Advies en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: SPT
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer