Stap Pensioenkring 1 gaat definitief op in Pensioenkring 2

21 januari 2021

De pensioenen van deelnemers van Pensioenkring 1 bij Stap gaan per 1 januari 2021 over naar Pensioenkring 2. Pensioenkring 1 wordt daarna opgeheven. In oktober zijn alle deelnemers en werkgevers geïnformeerd over dit besluit. DNB heeft eind december een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Op basis van de dekkingsgraden per 31 december 2020 is bepaald dat de collectieve waardeoverdracht (CWO) definitief door kan gaan.

Te klein om door te gaan

Voorzitter van Stap Huub Popping ging in een interview in oktober uitgebreid in op de redenen om dit te doen. Hij voert aan dat Pensioenkring 1 eigenlijk te klein is om als zelfstandige pensioenkring binnen Stap door te gaan. De kans dat de pensioenen in de toekomst moeten worden verlaagd, is daardoor groot. Ook zijn de kosten per deelnemer relatief hoog.

Pensioenkring 2 is toekomstbestendig. Door deze overdracht groeit het belegd vermogen van Pensioenkring 2 naar in totaal bijna 1,1 miljard. Pensioenkring 2 is daarmee de grootste multi-client pensioenkring van Nederland. De verwachting is bovendien dat in de toekomst nog meer werkgevers en pensioenfondsen zullen toetreden tot Pensioenkring 2.

Source: STAP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer