Status update evaluatie uitvoeringsmodel Pensioenfonds NIBC

16 december 2019

Staples

NIBC publiceert op haar website:

“De Pensioencommissie is tot de voorlopige conclusie gekomen dat Stichting Pensioenfonds NIBC in haar huidige opzet goed functioneert, maar dat er aanpassingen nodig zijn om op de middellange termijn toekomstbestendig te blijven. Deze noodzakelijke aanpassingen zijn nog niet diepgaand onderzocht, maar zullen naar verwachting leiden tot een verdere verhoging van de uitvoeringskosten, terwijl de inzet van personeel van NIBC voor het eigen Pensioenfonds onverminderd hoog blijft en waarschijnlijk alleen maar toe zal nemen.

Daarom heeft de Pensioencommissie ook naar de voor- en nadelen van alternatieve uitvoeringsmodellen gekeken. Vooraf zijn criteria opgesteld om de alternatieven te kunnen vergelijken. Uit deze analyse zijn twee uitvoeringsmodellen naar voren gekomen die een toekomstbestendig alternatief voor de lange termijn kunnen vormen. Dit zijn een Algemeen Pensioenfonds (APF) en een (vrijwillig) Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF). In een vervolg onderzoeksfase zullen deze alternatieven en aanbieders hiervan verder worden onderzocht.

Naar verwachting zal het vervolg van de onderzoeksfase eind maart 2020 worden afgerond met een advies over de best passende oplossing en de bijbehorende aanbieder die de voorkeur geniet. Daarna kunnen de partijen tot een afgewogen – en gezamenlijk gedragen – besluit komen en kan de implementatie voorbereid en verder vormgegeven worden. Uiteraard zullen we jullie hierover op de hoogte houden.”

Fondsprofiel NIBC:

NIBC is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 407 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 568 actieve bijdragers en 266 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 8.4%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer